LABORATORİYA

UROLOJİ ANALİZLƏR

http://istanbulns.az/wp-content/uploads/2016/04/01-29.jpg

Sidiyin analizi. Sidik ­ – orqanizmdən maddələr mübadiləsinin məhsullarını çıxaran bioloji mayedir. Sidik qanın plazmasının kapillyar yumaqcıqlarda süzülməsi və onda həll olunmuş əksər maddələrin və suyun birinci sıranın kanalcıqlarında (distal) əks sorulması (reabsorbsiyası) və ikinci sıranın kanalcıqlarında (proksimal) sekresiyası yolu ilə yaranır. Sidiyin tərkibi qanın tərkibindən asılıdır, böyrəklərin fəaliyyətini, həmçinin sidik yollarının vəziyyətini əks edir. Diurez – zaman vahidi ərzində sidiyin ifraz edilməsidir. Sutkalıq, gündüz və gecə diurezi fərqləndirilir. İnfeksion xəstəliklərin diaqnostikası; Virus infeksiyaları İnsanın immun çatışmazlığı virusu (ВИЧ) Virus hepatitləri Sitomeqalovirus infeksiyası: 5 tip insan herpesi virusu Məxmərək Qızılca Epidemik parotit Bakterial infeksiyalar Ümumi xülasə tədqiqatları: bakteriskopik Xüsusi tədqiqatlar Sifilis Süzənək Helikobakter infeksiya Xlamida infeksiyası Ureaplazma infeksiyası


7 Aprel 2010 cu ildə Bakı şəhəri – Azərbaycanda “İSTANBUL” klinikası fəaliyyətə başlamışdır. Məqsədimiz “İSTANBUL NS” klinika olaraq Dövlət və dövlətlərarası fəaliyyət göstərən, dövlətlərarası kriterilərə cavab verən və ölkəmizi layiqincə təmsil edən bir quruluş olmaqdır.

YENİ XƏBƏRLƏR

Istanbul NS Klinikası - Bakı ş., Azərbaycan - Istanbul NS (c) 2016