ESTETİK ƏMƏLİYYƏT

QOL ESTETİKASI

http://istanbulns.az/wp-content/uploads/2016/04/001.jpg

http://istanbulns.az/wp-content/uploads/2016/04/01-1.jpg

http://istanbulns.az/wp-content/uploads/2016/04/02-1.jpg

Estetik əməliyyat sahələrindən biri də bazunun estetik əməliyyatıdır.Bazuda estetik problemlər əsas etibarilə yaşadolma və çəkinin çoxalıb-azalması iləəlaqədar olaraq orataya çıxan dəri boşalması və artıq piy yığılmalarıdır.Bu problemlər cərrahiyyə vasitəsilə həll edilə bilər.Bu bölgədəki sallanma və artıq piylər brakiplasti (artıqlıqların ortadan qaldırılması) və hər hansı bir toxumanın çıxarılmasına gərək qalmadan ancaq artıq olan piy toxmalarının vaakkumla çəkilməsi metoduna əsaslanan liposaksiya metodu ilə aradan qaldırılır.

Bəzən bu metodların hər ikisindən birlikdə istifadə edilir. Hansı metodun tətbiq edilməsinə tərəflər birlikdə qərar verir. Əslində hər iki əməliyyat metodunun birinin digərindən üstünlüyü və dezavantajları vardır.Bu avantaj və dezavantajlar daha çox əməliyyatdan sonra ortaya çıxan izlərin qalıb qalmaması iləəlaqədardır.Əsas olan odur ki, əməliyyatdan sonra bazu nahiyəsi çox gözəl bir forma alır.Əməliyyatdan sonra bazuda qalan izlərə gəlincəəməliyyatı həyata keçirən cərrah onları gizlədərək, ən müvafiq metodla izləri ortadan qaldırmağa çalışacaqdır.

Əgər bazuda artıq piy yığılması varsa bunun müalicəsi ücün ən uyğun metod liposaksiya metodudur ki, bu metodla bazudakı artıq piylər çəkilərək çıxardılır.Bunun üçün 3-4 mm lik dəliklər açılır vəəməliyyar həmin dəliklərdən həyata keçirilir. Əməliyyat ya lokal keyitmə, yəni yalnız bazunun keyləşdirilməsi, ya da ümumi anesteziya həyata keçirilir.Hansı anesteziya üsulundan istifadə ediləcəyi həkimin təcrübəsinə və xəstənin istəyinə baglıdır.


PASİYENTLƏRİMİZİN REYLƏRİ

http://istanbulns.az/wp-content/uploads/2016/04/nice_girl-990631.jpg

Dr Sussie helped me with my measles, and I was fine within weeks. She’s really great and she’s my favourite doctor!


EMILİYA, 30 yaş


http://istanbulns.az/wp-content/uploads/2016/04/zoella-zoe-sugg-girl-online-xlarge.jpg

Donec sed justo in lorem cursus auctor quis eget nisl. Sed rutrum leo non ante ullamcorper, nec tincidunt ligula lacinia.


ZEMA, 36 yaş


http://istanbulns.az/wp-content/uploads/2016/04/rtyrtyrt.png

Donec venenatis metus id iaculis mattis. Praesent auctor ut eros eget cursus. Nullam non augue ut augue posuere tristique.


İRİNA, 29 yaş7 Aprel 2010 cu ildə Bakı şəhəri – Azərbaycanda “İSTANBUL” klinikası fəaliyyətə başlamışdır. Məqsədimiz “İSTANBUL NS” klinika olaraq Dövlət və dövlətlərarası fəaliyyət göstərən, dövlətlərarası kriterilərə cavab verən və ölkəmizi layiqincə təmsil edən bir quruluş olmaqdır.

YENİ XƏBƏRLƏR

Istanbul NS Klinikası - Bakı ş., Azərbaycan - Istanbul NS (c) 2016