LABORATORİYA

KOAQULOLOJİ MÜAYİNƏLƏR

http://istanbulns.az/wp-content/uploads/2016/04/01-25.jpg

Koaquloloji müayinələr (koaquloqramma). Koaquloqramma və ya hemostazioqramma – qan analizinin növlərindən biridir. Bu analiz qanın laxtalanma qabiliyyətinin müəyyən edilməsi məqsədilə aparılır. Bu mexanizmin fəaliyyətinin effektivliyinin qiymətləndirilməsi xəstə bir qədər qan itirəcəyi hallarda, məsələn, doğuş və ya cərrahi müdaxilə zamanı çox vacibdir. Qanın laxtalanması prosesi (hemostaz) hamiləlik dövründə, əməliyyat keçirildikdən sonra, həmçinin qara ciyər, damar xəstəlikləri, immun sisteminin patologiyaları zamanı da müayinə edilməlidir.


7 Aprel 2010 cu ildə Bakı şəhəri – Azərbaycanda “İSTANBUL” klinikası fəaliyyətə başlamışdır. Məqsədimiz “İSTANBUL NS” klinika olaraq Dövlət və dövlətlərarası fəaliyyət göstərən, dövlətlərarası kriterilərə cavab verən və ölkəmizi layiqincə təmsil edən bir quruluş olmaqdır.

YENİ XƏBƏRLƏR

Istanbul NS Klinikası - Bakı ş., Azərbaycan - Istanbul NS (c) 2016