ESTETİK ƏMƏLİYYƏT

BUDLARIN PLASTİKASI

http://istanbulns.az/wp-content/uploads/2016/04/02-2.jpg

http://istanbulns.az/wp-content/uploads/2016/04/01-2.jpg

http://istanbulns.az/wp-content/uploads/2016/04/03-1.jpg

BUD NAHİYƏSİNİN ESTETİKASI (Thighplasty) Qadınları daha çox narahat edən bud nahiyyəsinin estetikasında ən çox müraciət edilən cərrahiyə metodları aşağıdakılardır: 1-Budun dartılması metodu 2-Liposuction metodudur. Budun dartılması metodu ilə buddakı sallanma və deformasiyalar cərrahityə edilərək düzəldilir. Liposuction metoduyla edilən əməliyyatlarda əməliyyat izləri olmur, yalnız bir neçə mm-lik kəsik yerinin izləri ola bilər. Bud nahiyəsi ayağın diz qapağı ilə belə yaxın qisminə qədər olan hissəsinə verilən addır. Bu nahiyyənin əlbəttə ki, əsl vəzifəsi gövdəmizi və bədənimizi daşıma və motor funksiyalarımızı yerinə yetirməkdir. Bu nahiyyəni təşkil edən əsas anatomik hissələr, femur adı verilən hər və budda ancaq bir ədəd olan bədənimizin ən qalın və uzun sümüyüdür və budun əsas skletini təşkil edir. Yuxarıda ayağın belə yaxın hissəsinin sümüyü ilə, aşağıda isə ayaq sümükləri ilə oynaq təşkil edərək ayağın belə yaxın hissəsini və diz oynağını təşkil edir. Bu səbəblə ayaq üstündə durma, yerimə, oturma kimi əsas hərəkətlərimiz başda olmaqla vücudumuzun bütün hərəkətlərində bir şəkildə rol alan vücudun ən əhəmiyyətli skilet hissələrindəndir. Bu sümük skilet xaricində bud nahiyyəsində yuxarıda saydığımız hərəkətləri sistemli və qüsursuz etməmizi təmin edən bir çox xüsusiləşmiş əzələ qurupları var. Bunların xaricində həm ayaqların, həm də bud nahiyyəsinin bəslənməsini, sinirlər cəhətindən hissedilməsini təmin edən damar və sinir qurupları var. Əlavə olaraq bunlardan başqa həmin toxumaları əhatə edən və yastıqcıq funksiyasını oynayan bağ və yağ toxmaları vardır. Vücudun digər bütün bölgələrində olduğu kimi bütün toxumaları xaricdən bir yorğan kimi örtən dəri toxuması var. Yuxarıda qeyd etdiyimiz demək olar ki, bütün toxumalardan qaynaqlanan problemlər səbəbilə bud nahiyyəsində həm bədənin bu hissəsinin vəzifəsini yerinə yetirməsini çətinləşdirən və həm də təşkil etdiyi forma pozuqluğu səbəbilə eyni zamanda estetik olaraq da narahat edici bir mənzərə təşkil edən hallar ortaya çıxa bilər.

Bunlardan bəzilərinə qısaca bir neçə nümunə vermək istəyirəm. Məsələn bud və ayaq nahiyyəsində limfa damarlarının kifayət qədər inkişaf edə bilməməsi ya da funksiyalarının sonradan pozulması səbəbilə limfodem deyilən budlarda şiddətli şişlər və dərinin qalınlaşması, çatlaması və s. kimi hallar ortaya çıxar. Bu hal həm budların sağlam bir şəkildə istifadə edilməsinə mane olar, həm də görünüş etibarilə də yəni, estetik olaraq da narahat edici bir hal təşkil edər. Bud və ayaq damarlarındakı pozulmalar səbəbilə hər kəsin çox yaxşı bildiyi və qadınlarda daha çox müşahidə edilməklə cəmiyyətdə daha çox rastlanılan damar genişlənməsi problemləri yenə funksional, həm də estetika baxımından sıxıntılar təşkil edir. Böyük damarların genişlənməsindən qaynaqlanan problemlərin həlli üçün müraciət ediləcək bölüm Kardiovaskülər Cərrahiyə bölümüdür. Yalniz çox kiçik xüsusiyyətlə mavi, qırmızı səthi genişləmələrin müalicəsi lazerlərlə edilə bilər və bu məqsədlə müraciət edilə bilinəcək yerlərsə vasküler lazerlərin olduğu Plastik Cərrahiyə və Dermatologiya klinikalarıdır. Sümükdə meydana gələn inkişaf ya da sonradan ortaya çıxan forma etibarilə pozulmalar da budların görünüşünə və funksiyalarına mənfi təsir edə bilər. Hətta bəzən bu vəziyyət funksiya cəhətindən sıxıntı təşkil etməsə belə estetik baxımdan bir sıxıntı təşkil edə bilər.

Xüsusilə sümükdən qaynaqlanan problemlərin və forma etibarilə pozulmaların təşhis və müalicəsi Ortapediya sahəsi ilə əlaqədardır. Bud nahiyyəsi damarların quruluşundan qaynaqlanan vaskülər anomalilər, yəni, pozulmaları ancaq bu nahiyyə ilə məhdudlaşmış ola bildikləri kimi, bəzən də bədənin bir çox yerinə təsir edən bir xəstəliyin və sindromun hissəsi ola bilirlər. Belə halların müalicəsi bəzən ancaq Plastik cərrahiyənin maraq dairəsinə girə bildiyi kimi, bəzən də Giriş mahiyyətli Radiologiya, Ortopedia, Dermatologiya başda olmaqla digər sahələrlə birlikdə olan bir müdaxilə və yardımlaşmanı vacib qıla bilər. Bud nahiyyəsinin dərisindən qaynaqlanan bəzi problemlər də bir çox kimsə üçün estetik narahatçılığa yol aça bilər və əlbəttə ki, bu halların müalicəsi əslində dermatologiya sahəsinə aiddir. Bud nahiyəsinin estetikası, yəni Thighplasty deyiləndə daha çox ağla gələn isə həddsiz və ölçüsüz kökəlmə, qısa müddətdə arıqlama ya da yaşadolma və cazibə təsirinə bağlı olaraq budlarda meydana gələn dəyişikliklər və bunların müalicəsi ağla gəlir.


PASİYENTLƏRİMİZİN REYLƏRİ

http://istanbulns.az/wp-content/uploads/2016/04/nice_girl-990631.jpg

Dr Sussie helped me with my measles, and I was fine within weeks. She’s really great and she’s my favourite doctor!


EMILİYA, 30 yaş


http://istanbulns.az/wp-content/uploads/2016/04/zoella-zoe-sugg-girl-online-xlarge.jpg

Donec sed justo in lorem cursus auctor quis eget nisl. Sed rutrum leo non ante ullamcorper, nec tincidunt ligula lacinia.


ZEMA, 36 yaş


http://istanbulns.az/wp-content/uploads/2016/04/rtyrtyrt.png

Donec venenatis metus id iaculis mattis. Praesent auctor ut eros eget cursus. Nullam non augue ut augue posuere tristique.


İRİNA, 29 yaş7 Aprel 2010 cu ildə Bakı şəhəri – Azərbaycanda “İSTANBUL” klinikası fəaliyyətə başlamışdır. Məqsədimiz “İSTANBUL NS” klinika olaraq Dövlət və dövlətlərarası fəaliyyət göstərən, dövlətlərarası kriterilərə cavab verən və ölkəmizi layiqincə təmsil edən bir quruluş olmaqdır.

YENİ XƏBƏRLƏR

Istanbul NS Klinikası - Bakı ş., Azərbaycan - Istanbul NS (c) 2016