LABORATORİYA

BİOKİMYƏVİ ANALİZLƏR

http://istanbulns.az/wp-content/uploads/2016/04/01-27.jpg

Biokimyəvi müayinələr – tibdə istifadə edilən laborator müayinə metodudur, insanın orqanlarının və orqanizm sistemlərinin funksional vəziyyətini əks etdirir. Bu tədqiqatlar qara ciyərin, böyrəklərin funksiyasını, aktiv iltihabi prosesi, revmatik prosesi, həmçinin su-duz mübadiləsinin pozulmasını və mikroelementlərin disbalansını müəyyən etməyə imkan verir. Biokimyəvi analiz diaqnoz qoymağa, müalicə təyin etməyə və ya onu dəyişməyə, həmçinin xəstəliyin hansı mərhələdə olduğunu müəyyən etməyə imkan verir. Karbohidrat mübadiləsinin qlükozası və metabolitləri Zülallar və amin turşuları Aşağı molekulyar çəkili azotlu maddələr Dəmir mübadiləsində iştirak edən Piqmentlər, Lipidlər, Fermentlər, Zülallar “Kəskin” fazanın zülalları və iltihab markerləri


7 Aprel 2010 cu ildə Bakı şəhəri – Azərbaycanda “İSTANBUL” klinikası fəaliyyətə başlamışdır. Məqsədimiz “İSTANBUL NS” klinika olaraq Dövlət və dövlətlərarası fəaliyyət göstərən, dövlətlərarası kriterilərə cavab verən və ölkəmizi layiqincə təmsil edən bir quruluş olmaqdır.

YENİ XƏBƏRLƏR

Istanbul NS Klinikası - Bakı ş., Azərbaycan - Istanbul NS (c) 2016