ISTANBUL NS

XİDMƏTLƏRİMİZ – PLASTİK-ESTETİK CƏRRAHİYYƏ

http://istanbulns.az/wp-content/uploads/2016/04/05.jpg

ÇƏNƏ ESTETİKASI


Çənə üzdə olan mühüm anatomik orqan olub alt və üst çənə olmaq üzrə 2 komponenti var. Üst çənəni təşkil edən əsas hissə maksilla deyilən sümük skelet olub bunun xaricində mukoza, dəri, əzələ, yağ və bağ toxumaları skleti əhatə edən yumuşaq toxumadan ibarətdir. Alt çənəni təşkil edən əsas hissə isə mandibula adı verilən möhkəm sümükdür və 2 ədəd…


http://istanbulns.az/wp-content/uploads/2016/04/001.jpg

QOL ESTETİKASI


Estetik əməliyyat sahələrindən biri də bazunun estetik əməliyyatıdır.Bazuda estetik problemlər əsas etibarilə yaşadolma və çəkinin çoxalıb-azalması iləəlaqədar olaraq orataya çıxan dəri boşalması və artıq piy yığılmalarıdır.Bu problemlər cərrahiyyə vasitəsilə həll edilə bilər.Bu bölgədəki sallanma və artıq piylər brakiplasti…


http://istanbulns.az/wp-content/uploads/2016/04/01-10.jpg

BUDLARIN PLASTİKASI


BUD NAHİYƏSİNİN ESTETİKASI (Thighplasty) Qadınları daha çox narahat edən bud nahiyyəsinin estetikasında ən çox müraciət edilən cərrahiyə metodları aşağıdakılardır: 1-Budun dartılması metodu 2-Liposuction metodudur. Budun dartılması metodu ilə buddakı sallanma…


http://istanbulns.az/wp-content/uploads/2016/04/01-11.jpg

GÖZ QAPAĞININ ESTETİKASI


GÖZ QAPAĞININ ESTETİKASI (Blefaroplasti) Əlbəttə gözlərimizin ən əhəmiyyətli funksiyası görməkdir, amma günlük həyatımızda onun üzümüzə qatdığı məna, ifadə, orijinallıq və estetik görünüşü də çox əhəmiyyətlidir.Gözlərimizin …


http://istanbulns.az/wp-content/uploads/2015/12/dsds-1200x1200.jpg

ÜZÜN CAVANLAŞDIRILMASI


Üzü gəncləşdirməəməliyyatının başqa bir adı faceliftdir.Üz dərisinin dartılması əməliyyatı ilə üz və boyun dərisindəki və dərialtı piy və bağ toxmasındakı sallanma aradan qaldırılır, üzün daha canlı və gənc görməsi təmin edilir. Ümumiyyətlə 40 yaşından yuxarı üz nahiyyəsində yaşlanma izlərinin daha bariz…


http://istanbulns.az/wp-content/uploads/2016/04/01-12.jpg

LİPOSAKSİYA


LIPOSUCTION (Vakkumla piyin alınması) METODU İLƏ BƏDƏNƏ QURLUŞ VERMƏ Liposuction metodu ilə piyin alınması və bədənə forma verilməsi ən çox keçirilən əməliyyatlardan biridir.Kökəlmə, doğuşdan sonra, ya da quruluşdan qaynaqlanan səbəblərlə bədənin bəzi hissələrində normadan daha çox piy yığılması və şişlər ortaya çıxır. Bəzən insanın …


http://istanbulns.az/wp-content/uploads/2016/04/01-13.jpg

QARIN PLASTİKASI


Qarın Estetikası (abdominoplasti) Qarın bölgəsinin funksiyaları nədir? Qarın nahiyəsi əhatə etdiyi əzələ və digər dəstək toxumaları vasitəsilə ayaqda dik durmağımızı, düzgün yeriməmizi,cisimləri rahat qaldırmağımıza imkan verən, anatomik görünüşlə də gözəl bir bədən imicinin tamamlayıcı bir hiss…


http://istanbulns.az/wp-content/uploads/2016/04/01-14.jpg

DÖŞLƏRİN BALACALAŞDIRILMASI


Döş kiçiltmə əməliyyatı Süd vəziləri müxtəlif səbəblərə görə sallana bilər. Süd vəzisi toxumalarını yerində tutan bağlar zaman içərisində zəifləyir. Kilo dəyişikliyinə, əmizdirməyə və yer çəkiminə uyğun olaraq süd vəzisi toxumaları ətrafını əhatə edən dəri arasında uyğunsuzluq ola bilər…


http://istanbulns.az/wp-content/uploads/2016/04/02-8.jpg

DÖŞLƏRİN BÖYÜDÜLMƏSİ


Döş Böyütmə Əməliyyatı Süd vəziləri qadının bədən görünüşündə fiziki bütövlüyü tamamlayan həm funksional həm də estetik əhəmiyyəti olan orqandır. Çiyin genişliyi, sinəəhatəsi, bel və ayaq ətrafı ölçmələrində süd vəzisinin həcmiəhəmiyyətli bir yer tutur. Süd vəziləri forma olaraq fərqli səbəblərlə kiçik ola bilər. Anadangəlmə olaraq biri heç olmaya bilər…


http://istanbulns.az/wp-content/uploads/2016/04/02-9.jpg

DODAQLARIN QALINLAŞDIRILMA VƏ İNCƏLTMƏ


Dodaqalar estetik və funksional baxımdan əhəmiyytli orqanlarımızdır. Dodaqları təşkil edən əsas toxumalr, dodqlarımızın rəngini və nəmliyinə səbəb olan selikli qişa adlanan hissə, dodaqları xarici mühitə vəətraf orqanlara birləşdirən dəri, bu iki toxumanın arasında qalan vəəsil…7 Aprel 2010 cu ildə Bakı şəhəri – Azərbaycanda “İSTANBUL” klinikası fəaliyyətə başlamışdır. Məqsədimiz “İSTANBUL NS” klinika olaraq Dövlət və dövlətlərarası fəaliyyət göstərən, dövlətlərarası kriterilərə cavab verən və ölkəmizi layiqincə təmsil edən bir quruluş olmaqdır.

YENİ XƏBƏRLƏR

Istanbul NS Klinikası - Bakı ş., Azərbaycan - Istanbul NS (c) 2016