ISTANBUL NS

XİDMƏTLƏRİMİZ – LABORATORİYA

http://istanbulns.az/wp-content/uploads/2016/04/01-25.jpg

KOAQULOLOJİ MÜAYİNƏLƏR


Koaquloloji müayinələr (koaquloqramma). Koaquloqramma və ya hemostazioqramma – qan analizinin növlərindən biridir. Bu analiz qanın laxtalanma qabiliyyətinin müəyyən edilməsi məqsədilə aparılır. Bu mexanizmin fəaliyyətinin effektivliyinin qiymətləndirilməsi xəstə …


http://istanbulns.az/wp-content/uploads/2016/04/01-26.jpg

HEMATOLOJİ ANALİZLƏR


Hematoloji tədqiqatlar -bir sıra müxtəlif xəstəliklərin diaqnostikası məqsədilə qanın nümunələrinin öyrənilməsidir. Xəstənin qanının vəziyyəti barədə informasiyanın əldə edilməsi qan sistemi xəstəliyinin diaqnozunun qoyulmasına imkan yaradır. Lakin xəstədə …


http://istanbulns.az/wp-content/uploads/2016/04/01-27.jpg

BİOKİMYƏVİ ANALİZLƏR


Biokimyəvi müayinələr – tibdə istifadə edilən laborator müayinə metodudur, insanın orqanlarının və orqanizm sistemlərinin funksional vəziyyətini əks etdirir. Bu tədqiqatlar qara ciyərin, böyrəklərin funksiyasını, aktiv iltihabi prosesi, revmatik prosesi, həmçinin su-duz mübadil…


http://istanbulns.az/wp-content/uploads/2016/04/01-28.jpg

HORMONAL ANALİZLƏR


Hormonal müayinələr – geniş yayılmış diaqnostik müayinədir, onun nəticələrinə əsasən çoxlu sayda xəstəliklərin olması haqqında fikir söyləmək olar. İnsan orqanizminin həyat fəaliyyəti qana daxil olan hormonların köməyi ilə həyata keçirilir və hormon analizi kliniki diaqnostikada ən…


http://istanbulns.az/wp-content/uploads/2016/04/01-29.jpg

UROLOJİ ANALİZLƏR


Sidiyin analizi. Sidik ­ – orqanizmdən maddələr mübadiləsinin məhsullarını çıxaran bioloji mayedir. Sidik qanın plazmasının kapillyar yumaqcıqlarda süzülməsi və onda həll olunmuş əksər maddələrin və suyun birinci sıranın kanalcıqlarında (distal) əks sorulması …7 Aprel 2010 cu ildə Bakı şəhəri – Azərbaycanda “İSTANBUL” klinikası fəaliyyətə başlamışdır. Məqsədimiz “İSTANBUL NS” klinika olaraq Dövlət və dövlətlərarası fəaliyyət göstərən, dövlətlərarası kriterilərə cavab verən və ölkəmizi layiqincə təmsil edən bir quruluş olmaqdır.

YENİ XƏBƏRLƏR

Istanbul NS Klinikası - Bakı ş., Azərbaycan - Istanbul NS (c) 2016