İSTANBUL NS

HAQQIMIZDA

http://istanbulns.az/wp-content/uploads/2016/04/01010.jpg

KLİNİKANIN

İŞ SAATLARI

BAZAR ERTƏSİ – ŞƏNBƏ
08:30-18:30


BİZİMLƏ ƏLAQƏ


info@istanbulns.az

(012) 465 85 00

(051) 940 85 00
(055) 467 85 007 APREL 2010-CU İLDƏ BAKI ŞƏHƏRİ – AZƏRBAYCANDA “İSTANBUL” PLASTİK CƏRRAHİYYƏ KLİNİKASI OLARAQ FƏALİYYƏTƏ BAŞLAMIŞDIR. 1 SENTYABR 2015-Cİ İLDƏ, MÜASİR DİAQNOSTİKA APARATLARI VƏ YÜKSƏK TƏHCİZATLI YENİ XƏSTƏXANA BINAMIZDA “İSTANBUL NS KLİNİKA“ ADI ALTINDA ƏHALİMİZƏ XİDMƏTƏ BAŞLADIQ. GENİŞ PROFİLİMİZLƏ – UMUMİ CERRAHİYYE, PLASTİK CERRAHİYYE, UROLOGİYA, ANESTEZİOLOGİYA – REANİMATOLOGİYA, AMBULATOR TİBBİ XİDMET, TERAPİYA, DİETOLOGİYA, KARDİOLOGIYA, QASTROENTEROLOGİYA, ENDOKRİNOLOGİYA, REVMATOLOGİYA, ALLERQOLOGİYA, NEVROPATOLOGİYA, DERMATOLOGİYA (KOSMETOLOGİYA), TRAVMATOLOGİYA, STOMATOLOGİYA, SUA-DİAQNOSTIKASİ (RENTGENOLOJİ, USM MUAYİNESİ), LOR, LABORATORİYA (KLİNİK, KLİNİK-BİOKİMYEVİ), SAÇ ƏKİMİ – ŞÖBƏLƏRİMİZLƏ, VƏ ARALARINDA PROFESSOR, TİBB ELMLƏRİ NAMİZƏDLƏRİ,DOSENTLƏR OLAN, ƏHALİMİZİN ETİBARINI QAZANMIŞ YÜKSƏK İXTİSASLI MÜTƏXXƏSSİS DOKTORLARIMIZLA BƏRABƏR MƏQSƏDİMİZ, KLİNİKA OLARAQ DÖVLƏT VƏ DÖVLƏTLƏRARASI FƏALİYYƏT GÖSTƏRƏN, DÖVLƏTLƏRARASI KRİTERİLƏRƏ CAVAB VERƏN VƏ ÖLKƏMİZİ LAYIQINCƏ TƏMSİL EDƏN BİR QURULUŞ OLMAQDIR.
7 Aprel 2010 cu ildə Bakı şəhəri – Azərbaycanda “İSTANBUL” klinikası fəaliyyətə başlamışdır. Məqsədimiz “İSTANBUL NS” klinika olaraq Dövlət və dövlətlərarası fəaliyyət göstərən, dövlətlərarası kriterilərə cavab verən və ölkəmizi layiqincə təmsil edən bir quruluş olmaqdır.

YENİ XƏBƏRLƏR

Istanbul NS Klinikası - Bakı ş., Azərbaycan - Istanbul NS (c) 2016