Blog

CLASSIC LIST

2019-10-21_17-06-20.png

3 ay öncə kontur plastikanın nəticəsində üst dodaqda yaranmış assimetriyanın 72 saat aralıqla iki prosedur vasitəsilə bərpası… İlkin olaraq hiperkorreksiya müşahidə olunan nahiyələrdə dolğu vasitəsinin parçalanması üçün inyeksiya. İkinci mərhələdə isə təkrari bərpaedici kontur plastika.7 Aprel 2010 cu ildə Bakı şəhəri – Azərbaycanda “İSTANBUL” klinikası fəaliyyətə başlamışdır. Məqsədimiz “İSTANBUL NS” klinika olaraq Dövlət və dövlətlərarası fəaliyyət göstərən, dövlətlərarası kriterilərə cavab verən və ölkəmizi layiqincə təmsil edən bir quruluş olmaqdır.

YENİ XƏBƏRLƏR

Istanbul NS Klinikası - Bakı ş., Azərbaycan - Istanbul NS (c) 2016